Sailor Moon Karakterler

SAILOR MOON

KARANLIKLAR KRALLIĞI (Dark Kingdom)

Kraliçe Metallia

Metallia bedeni olmayan bir tür yoğunluktur. Karanlıklar Krallığının lideridir ve dünyayı kontrol etmek istemektedir. Mamoru'nun fırlattığı gülle Berly yaralandığında onun bedenini kullanır. Prenses Serenity onu ginzuishou'nun tüm gücünü kullanarak öldürür.
Manga'ya göre Metallia güneşte meydana gelen bazı olaylar sonucu oluşmuş bir varlık olup daha sonra dünyaya düşmüştür. Dünyadaki insanların tutkuları ve hırslarını kendi lehine kullanır ve güçlenir. Sonsuz gençliğe sahip olmak için ay Krallığının elindeki ginzuishou elde etmek ister. Ay Krallığına saldırır ama Kraliçe Serenity tarafından Kuzey Kutbu D noktasında hapsedilir. Berly yeniden doğduğunda Metallia'yı serbest bırakır.
Manga; Onun eski gücüne kazanması ve tamamen canlanması için ginzuishou'nun gücüne ihtiyacı vardır. Endyimon'u öldürdükten sonra Sailor Moon kendisini öldürmeye çalıştığında ginzuishou tarafından sarılırlar ve Metallia onları içine çeker. Sailor Moon Metallia'nın içinde uyanır ve ağlar. Onun gözyaşları ginzuishou'yu harekete geçirir ve ginzuishou bir çiçek formunu alır. Mamoru, ona Kunzite'nin verdiği bilgiyle Metallia'yı nasıl öldüreceğini söyler.

Kraliçe Beryl

Geçmişte Kraliçe Berly Endymion'u gizlice seven ve onu uzaktan izleyen genç bir kızdır. Kraliçe Metallia'ya katılır ve Ay Krallığına saldırır. Prens Endymion onların yanında yer almayı reddedip Prenses Serenity korumak isteyince Berly tarafından öldürülür. Metallia Kraliçe Serenity tarafından hapsedilip Karanlıklar Krallığı yok olduğunda Berly gelecek dünyada senshiler gibi yeniden doğar. Metallia'yı hapsedildiği yerden kurtarır ve yine onun emrine girer. Aslında amacı dünyaya kendi başına Prens Endymion'la birlikte hükmetmektir. Anime'de Endyimon'un fırlattığı gülden sonra Metallia onun bedenini kullanır ve Sailor Moon'un ginzuishou'nun tüm gücünü kullanmasıyla yok olur. Manga'da ise Berly Sailorvenus tarafından öldürülürken Metallia gerçek hedef olarak yok edilecek son ve ana düşmandır.

Generaller

Dört generaller Kraliçe Metallia tarafından Kraliçe Berly'nin emrine verilen adamlardır. Eski hayatlarında Dünya Prensi Endymion'un korumalarıydılar. Metallia ve Berly tarafından kandırılan generaller Ay Krallığının sözde zulmüne karşı savaşmışlardır. Ölümlerinden sonra gelecek dünyada tekrar uyanan generaller Prensleri Endymion'u ararken Kraliçe Metallia tarafından beyinleri yıkanarak Kraliçe Berly'nin emrine verilmişlerdir. Geçmiş hayatları hakkında hiçbir şey hatırlamayan generaller Kraliçe Berly'nin emrinde ginzuishou'yu ele geçirmek, Metali'nın gücünü arttırmak ve Sailor Senshi'leri yok etmek için savaşırlar.

Jadeite

Jadeite, Dört Generallerden ilkidir. Birinci bölümde karşımıza çıkar amacı Karanlıklar Krallığını güçlendirmek için insanların enerjilerini çekmektir. Her defasında dünyada farklı kimliklerde ortaya çıkar. Sailor Senshiler nedeniyle enerji elde etme konusunda hep başarısızlığa uğrar. Sonundaa Sailor Moon, Mars ve Merkür'ün kimliklerini öğrense de Berly sürekli yenilgiye uğradığı için onu dinlemeden, onu bir kristalin içine hapseder ve Jadeite bildiğini kimseye söyleme fırsatı bulamaz. Mangada Jadeite yi yine birinci bölümde görsek de adını ve kimliğini ikinci bölümde kendisini Uzak Doğu Generali olarak tanıttığında öğreniyoruz. Manga'da Jadeite Rei tarafından öldürülür.

Nephrite

Nephrite, ikinci general olup animede 14.bölümde ortaya çıkar. Dünyada Sanjouin Masato adı altında dolaşır. Jadeite gibi amacı enerji toplamaktır. Daha sonra ise ginzuishou'nun peşine düşer. Ginzuishou'ya ulaşmak ve Sailor Moon'u bulmak amacıyla yaptığı bir planda, Naru adlı bir kıza yakınlaşır ve ona aşık olur. Naphrite, diğer generallerden biri olan Zoicite ile iyi geçinememektedir. Zoicite onu bir insana aşık olduğu için 24.bölümde öldürür. Mangada Nephrite'nin Kuzey Amerika Komutanı olduğu ifade edilir. 3.bölümde Jadeite'nin yenilgisinden sonra Berly^den ne olduğu hakkında bir fikri olmadığı ginzuishou'yu bulmak için izin ister. Jadeite'nin ölüsü üzerine Ginzuishou'yu bulacağını ve onu yeniden canlandıracağına söz verir. Manga'da Nephrite Naru'ya aşık olmaz ve Sailor Jüpiter tarafından öldürülür.

Zoicite

Zoicite, üçüncü general. Nephrite ile birlikte daha önceki bölümlerde görülür. Görevli Ginzuishou'yu oluşturacak olan yedi nijizuishou'yu bulmaktır. Zoicite, son derece kibirli, darkafalı ve kadınsıdır. 4.general Kunzite onun hocası ve sevgilisidir. Zoicite, Kraliçe Beryl tarafından Tuxedo Kamen'i öldürmek istediği için öldürülür. Son arzusu güzel ölmektir. Kunzite, Zoicite ölürken onun çevresini çiçeklerle donatır. Mangada Zoicite, 3.bölümde Nephrite ile birlikte ilk görülür. Kendisini Avrupa'nın Komutanı olarak tanımlar. Sailor Moon'un gücünden dolayı ginzuishou'ya sahip olabileceğini düşünerek onu öldürmeye çalışırken bir bumerang tarafından parçalara ayrılır.
Zoicite, 'Casablanca Tears' adlı yan hikayede de görülür.

Kunzite

Kunzite, Zoicite ile birlikte yedi nijizuishou'yu elde etmek için birlikte çalışır. Dört generalin en güçlüsü olup onların lideridir. Zoicite'nin ölümünden sonra, Sailor Moon'dan ginzuishou'yu almaya çalışmaya devam eder. 44.bölümde Sailor Moon'a bumerangla saldırır ama Sailor Moon onları Ay Asası ile geri çevirir ve Kunzite kendi saldırısıyla ölür. Manga'da Nephrite'nin ölümünden sonra altıncı bölümde ortaya çıkar. Tokyo Kulesinde Sailor Moon'a tuzak kurar. Tuxedo Kamen Sailor Moon'un önüne geçerek yaralanır ve geçmişe ait hafızalarını geri kazanırlar. Sailor Moon Prenses Serenity'e dönüşür ve Tuxedo Kamen için ağladığında ginzuishou ortaya çıkar. Ginzuishou'nun ışığıyla Kunzite de hafızasını kazanır ve geçmişte Prens Endymion'a hizmet ettiğini hatırlar. Yaralı Endymion'u alıp Karanlıklar Krallığına götürür. 10.Bölümde gizlice Berly'i Metallia ile görüşmeye gittiğinde takip eder. Kunzite onun Endymion'un alnında enerjisiyle bir taş oluşturduğunu ve ona kendisine itaat etmesini istediğini görür. Berly ondan ginzuishou'yu getirmesini ister. Kunzite Tokyo'ya giderek insanları dondurur. Sailor Moon ona engel olur ve ondan Tuxedo Kamen'e ne olduğunu öğrenmeye çalışırken diğer senshiler Kunzite'yi öldürür. Bedeni diğer generaller gibi adını taşıdığı değerli taşa dönüşür. Berly bu taşları etkisi altına aldığı Endymion'a verecektir. 12. Bölümde Endymion yeniden dirildiğinde Kunzite'nin taşı uyanır ve Mamoru'ya Metallia'yı nasıl öldüreceğini söyledikten sonra taş parçalanır.

Endymion
Kunzite'nin saldırısından sonra Mamoru'nun Prens Endymion kimliği ortaya çıkar. Kunzite tarafından Karalıklar Krallığı'na getirilen Endymion'un hafızası Metallia tarafından silinir ve Berly ona ginzuishou'yu getirmesini emreder.

:: Karakterler Sayfasına Dön

 

[Başa Dön]