Sailor Moon Karakterler

SAILOR MOON R

KARA AY (Black Moon)

Ay Krallığının (Moon Kingdom) gücünü reddeden dünyadaki hainlerdir. Ginzuishou'nun sonsuz gücü ve insanlara Sonsuz Gençlik vermesinin Tanrı'ya karşı olduğunu düşünürler ve bu yüzden isyan etmişlerdir. Wiseman ortaya çıkar ve onlara eğer Nemesis'e giderlerse sonsuz bir güç elde edebileceklerini söyler. Nemesis güneş sistemindeki 10. gezegen olup suçluların sürgün edildikleri yerdir. Kara Ay ailesi orada kötü siyah kristali öğrenirler ve onu kullanmaya başlarlar ama Nemesis yok edilir. Dünyaya dönmek için kristali kullanırlar ama geleceği değiştirmek için geçmişe giderler.
Kara Ay, Kristal Tokyo'daki insanlar üzerinde zehirli gazı dahi deneyerek önce dünyayı sonra tüm gezegenleri kontrolü altına almak ister.
Anime'ye göre Kara Ay ailesi Sailor Moon ikinci bölümünde gelecekten gelmiş bir grup yabancıdır.
Kara Ay üyelerinin alınlarında SailorMoon gibi ama ters ve siyah renkli hilal şeklinde ay vardır. İyi olduklarında bu aylar kaybolur.

Kara Ay Krallığı Ailesi (Black Moon Family)

Rubeus

Rubeus'un görevi Chibi Usa'yı ve gelecekteki ginzuishou 'yu bulmaktır. İşleri için Ayakashi Kızkardeşleri kullanır. Ana önceliği Tokyo'nun Kristal Noktaları'dır. Kardeşler onu yenilgiye uğratınca onları öldürmek ister ama Senshiler tarafından engellenir. 73. bölümde Inner Senshileri UFO'sunda esir eder ama Sailor Moon ve Chibi Usa kurtulmayı başarırlar. Rubeus, hala içinde olduğu UFO'nun patlamasıyla ölür.
Mangada Rubeus Sailor Senshileri Nemesis'te esir alarak onları Sailor Moon'a bir yem olarak zindana kapatır. Rubeus, kurnaz ve kendine hakim bir karaktere sahiptir.

Esmeraude

Rubeus'un ölümünden sonra onun yerini alan yeşil saçlı kadındır. Kara Ay (Black Moon) ailesinin dünyayı yok etmesinde Siyah Kapının oluşmasına yetecek enerjiyi oluşturmak amacıyla siyah enerjinin oluşması için, Esmeraude'un emriyle Safir tarafından yapılan kendi heykellerini kullanır. Çok kibirlidir ve her gittiği yere bir yelpaze taşır. Gülüşü oldukça sesli, can sıkıcı ve kabadır. Demando'ya aşıktır ama Demando onun için aynı hisleri duymaz. Bu nedenle Esmeraude Sailor Moon'u çok kıskanır.
Esmeraude, manga'da Rubeus, Safir ve Demando ile birlikte 14. bölümde gelecek başarılarını kutlarken görülür. Demando'dan dünyanın kraliçesini onun için getirmeyi teklif eder ama Demando ona ters ters bakar. Kiral ve Akiral'ı alarak Tokyo'ya gider. Ama Senshileri yenemeyince onları orada bırakarak ayrılır. Demando'dan ikinci bir şans daha ister ve Demando ona 'Kod EX, Operasyon Re-lax' görevini verir.

Safir

Safir, prens Demando'nun küçük kardeşidir. Esmeraude'e küçük heykelleriyle yardım eder. Abisine son derece bağlıdır ve onun için endişelenmektedir. Wiseman'a asla tam olarak güvenmez.
Safir, Siyah Kristalin gücünü kullanarak droid'leri yapan kişidir. Kara Ay'ın planlarının ters gitmesinden hoşnutsuzdur. Yavaş ve dikkatli çalışmayı tercih eder. Ama ne zaman Demando'yu eleştirse ya da planlarını değiştirmeleri gerektiğini söylese Demando kızar. Wiseman'ın tam olarak ne istediğini bilmese de abisi Demando ile geçmişe dönerek tarihi yeniden yazmayı ister. Demando'nun değişmesinden Sailor Moon ve ginzuishou'yu sorumlu tutar.

Prens Demando

Demando, Kara Ay ailesinin lideridir. Nemesis'den gelir ve insanlarının dünyada yaşamalarını ister ama Wiseman'ın etkisi ile dünyadaki mevcut yaşamı yok etmesi gerektiğini düşünür. Neo-Kraliçe Serenity'ye aşıktır. Sailor Moon'u gördüğünde onların aynı kişi olduğunu anlar ve Usagi'yi kaçırır.
Demando'ya yetenek olarak Wiseman bir üçüncü göz verir. Bu göz alnındadır ve onunla düşmanlarını yok edebilir. Wiseman'a tam olarak inanır ve onun bu güveni Kara Ay ailesinin sonunu hazırlar. Beyaz Ay'dan ve ginzuishou'dan nefret eder.

Black Lady

Black Lady, aslında Chibi Usa'dır. Wiseman tarafından hafızası silinmiştir. Onu, anılarını değiştirerek ailesinin ve arkadaşlarının ondan nefret ettiğine inandırır.
Chibi-usa, Sailor Pluto'yu Kral Endymion'un ruhuyla konuşurken görür. Sailor Pluto'nun gülümsediğini görünce gidecek hiçbir yerinin olmadığını düşünerek kaçar. Koşarken zamanda yolculuk yapmasını sağlayan anahtarı düşürür. Uzayda kaybolan Chibi Usa'nın karşısına Wiseman çıkar ve ona istediğini vereceğini söyler. Sailor Pluto Chibi-Usa'ya bir şey olduğunu sezer. Kral Endymion ve Tuxedo Kamen'e onun kayıp olduğunu söyler. Chibi Usa'da meydana gelen değişimi sezinler. Tuxedo Kamen ChibiUsa'yı bulmaya gider ve Black Lady'yle karşılaşır.

Wiseman/ Ölümün Hayalati (Death Phantom)

Death Phantom, Kristal Tokyo'yu yok eden ve orayı suç ve ölüm şehri haline getiren kişidir. Neo-Kraliçe Serenity onu yenmiş ama bir insan olmasına rağmen, yetenekleri ve kendisinin fazla gücü olmaması nedeniyle Death Phantom'u yok edememiştir. Onu Nemesis'e göndermiş ve onun kaçamaması için gezegeni kilitlemiştir. Ama orada uzun süre yaşamanın etkisiyle gezegenle bir olmuştur. Kendisine yeni vücut olarak Wiseman'i oluşturur ve bunu Kara Ay'ın Beyaz Ay'a duyduğu nefreti desteklemek için kullanır. Kara Ay ailesine özel güçler (ölümün elleri, üçüncü göz gibi) verir. Onları kendi çıkarları için kullanır. Wiseman, Chibi Usa'nın uzayda kaybolmasını sağlar ve onu etkisi altına alarak Black Lady'e dönüştürür. Böylece gelecekteki ginzuishou'nun gücünü kontrolü altına almış olacaktır.

Ayakashi Kız Kardeşler

Dört Ayakashi Kızkardeşler Rubeus'un emrinde çalışırlar. Rubeus onları Chibi Usa'yı ve ginzuishou'yu bulmaları için kullanmaktadır. Daha sorna Tokyo'daki kristal noktalarını ele geçirme girişimlerinde bulunurlar. Saldırı için 'droid' kullanırlar. Animede Sailor moon R bölüm 60'da ortaya çıkarlar.

Cooan

Cooan, Ayakashi Kızkardeşlerin en gencidir. Saldırısı "Kara Ateş(Dark Fire)"tir ve doğrudan Rei ile çarpışır. Görevi Chibi Usa'yı bulmaktır. Cooan Rubeus'a aşıktır ama Rubeus onu reddeder. Sailor Mars, Cooan'ı korur ve daha sonra Cooan Sailor Moon tarafından iyileştirilir.
Manga'da Cooan, 14. bölümde kendisi gibi ateşle uyumlu birisinin ruhunu hissettiğini söyleyerek ortaya çıkar. Cooan bu kişinin yerinin Kara Ay olduğunu düşünür. Rubeus tarafından kendisine Kod 001, Kara Ay'a yeni üyeler kazandırma görevi verilir. Sailor Moon tarafından Tuxedo Kamen ile birlikte yeni oluşturduğu asa ile Cooan yok edilir.

Beruche

Beruche, ikinci genç kızkardeştir. "Kara Su (Dark Water)" gücünü kullanır. Dört kardeşin en zekisi olmasıyla birlikte tıpkı diğerleri gibi dış görünüşüyle çok ilgilidir. İki kızkardeşinin kendisini bir kavgada yalnız bırakmalarından sonra çok kırılır ve kendisini öldürmek ister ama Cooan gelir ve onu ikna eder. Beruche Sailor Moon tarafından iyileştirilir ve alnındaki kara ay işareti kaybolur.
Mangada Beruche 15. bölümde görülür. Görevi, Sailor Senshileri ve Chibi Usa'yı yok etmek için 'Kod 002, Yeniden Harekat Operasyonu'dur. Animedeki gibi Sailor Merkür'ün Ami olduğunu fark eder ve ona karşı savaşır. Beruche de tıpkı Cooan gibi Sailor Moon tarafından 'Moon Princess Halation' saldırısıyla öldürülür.

Petz

Petz, en büyük kardeştir. Gücü "Kara Yıldırım (Dark Lightning)"dır. Safir'e karşı gizli bir aşk besler. Wiseman tarafından saldırıya uğrayan Safir'e yardım etmek ister. Rubeus tarafından kendisine güç arttırıcı asa verilir ve Petz senshilerle birlikte kızkardeşlerini de öldürmeye kalkar. Rubeus'un onu kullandığını söylediklerinde onlara inanmaz ama Rubeus gelip onların hiçbirini önemsemediğini söyler. Rubeus bir başka boyuta bir delik açarak onları ölüme terkeder. Petz deliği yoketmek isterken neredeyse deliğe düşer. Ama kızkardeşleri tarafından kurtarılır. Sailor Senshiler asayı yok ederler ve Petz Sailor Moon tarafından Karaberas'la bilrikte iyileştirilir.
Manga Bölüm 16'da görülür. Tokyo'ya virüs yayarak insanları öldürmeyi amaçlar. Görevi, "Kod 003, Yenilenme Operasyonu"dur. Makoto'yla çarpışır. Kavga sonunda Sailor Moon tarafından yok edilir.

Karaberas (Calaveras)

Karaberas ikinci büyük kardeştir. Beruche-Ami, Cooan-Rei gibi o da Minako'ya benzer. Bir fiyonk takar ve saldırı için Venus'ün zincirine benzer bir kırbaç taşır. Rubeus en büyük kardeş Petz'e hain kızkardeşlerine karşı ve senshi'lerin kimliklerini bulması için çok güçlü bir asa verir. Ama Petz bu güçten kötü etkilenir ve Karaberas'ı senshilerle ve diğerleriyle birlikte öldürmek ister. Sailor Senshi Karaberas'a iyi olup olmadığını sorduğunda şaşırır ve daha sonra Sailor Moon tarafından diğerleri gibi iyileştirilir.
Mangada Karaberas (Calaveras) 17. bölümde ortaya çıkar. Görevi 'Kod 004, Yeniden Doğuş Operasyonu'dur. Karaberas Rubeus'a en yakın kişi olarak görülür. İnsanların beyinlerini yıkamak için Rubeus'un gücünü Tokyo'ya yayarak onlara Kara Ay'ı dinlemelerini, Beyaz Ay'a (Usagi ve diğerleri) güvenmemelerini ve ginzuishou'yu yok etmelerini söyler. Sailor Moon Tuxedo Kamen tarafından Rubeus'tan kurtarıldıktan sonra Calaveras'ı diğerleri gibi yok eder ve Venus'ü kurtarır.

Canavarlar

Droids
Droids, Safir tarafından oluşturulmuş olan Kara Ay emrindeki yaratıklardır. Görünüşlerini insan gibi değiştirirler.

Kiral ve Akiral
Kiral ve Akiral, Kara Ay'ın ikizleridir. Görevleri Kod 005, Yeniden Yapmadır. Sailor Moon, Tuxedo Kamen, Venüs ve Chibi Usa Kristal Tokyo'ya gidip Kristal Saraya doğru ilerledikleri esnada Kiral ve Akiral onların çevrelerine kristal bir bariyer kurar. Kavga sonunda Tuxedo Kamen tarafından La Smoking Bomber saldırısıyla yok edilirler (Manga).

:: Karakterler Sayfasına Dön

 

[Başa Dön]